Hva er nanoteknologi?

Nano er rett og slett en betegnelse på en størrelse som benevnes i det metriske systemet. Når man tilfører teknologi, får man forskning og utvikling av ny teknologi på det aller minste nivået for bestanddeler. Vi skal nå dykke lenger ned enn bakteriene og atomene, vi går hinsides dette og ned på de aller minste plan. 1 nanometer er en milliondels millimeter, eller 0,0000001 millimeter. 1 000 millimeter er som kjent en meter. Avstanden er altså enorm,, en milliard enheter. Skal vi sammenligne noe, kan vi ta for oss avstanden mellom jorda og sola, som bare et 10% av dette.

Avstanden mellom en atomkjerne og det ytre lager kan også ofte måles i nanometer. Ofte er avstandene omtrent slik vi forholder oss til solsystemet, og gir noen spennende forhold. Vi vet at Jorda ligger i et område som det må ligge i for at liv skal være mulig, og vi vet at nanopartikler kan gi teknologien bedre løsninger på mange områder. Det er snakk om raskere prosessorer som hjelper mange sektorer over hele verden.

Helse og industri

Det er naturlig å se på hvilke muligheter som fins innenfor helsesektoren. Og det er enorme muligheter, fordi nanoteknologi er med på å manipulere naturen på så mange måter. Den kan forsterke og forbedre maskiner, den kan skape autonome roboter, den kan utføre operasjoner også videre.

Industrien har stor nytte av nanoteknologi. De kan skape sterkere materialer, bredere funksjonalitet og redusere energiforbruket. Industri har som kjent enormt energibehov, noe som gjør det vanskelig for mange å drive. Selv om dette ikke er et stort problem i Norge, er likevel ting som kan redusere behovet viktig.

Nanoteknologiens største oppdagelse er så langt transistorer på størrelse under 20 nm og materialer som er sterke som stål men lette som luft. Store oppdagelser vil komme i fremtiden også, men hva de vil kunne utrette er nesten umulig å tenke seg.