Hvorfor nanoteknologi er viktig

Nanoteknologien sies å skulle virke fordelaktig for samfunnet, og å kunne gi oss masse forbedringer og teknologiske fremskritt. Likevel er det mange som spør seg hvorfor nanoteknologi egentlig er så viktig. Dette er det mange grunner til, og her får du et innblikk i noen av dem.

Endeløse muligheter

Noe av det mest unike for nanoteknologi er nettopp evnen til å operere på en så utrolig liten skala. Det er ikke på mange andre områder der du får muligheten til å forske på, og ikke minst endre på strukturer helt nede på molekylnivå. Dette gir muligheter som de fleste av oss ikke engang kan forestille oss. De som har hatt litt enkel kjemi er klar over hvor mye egenskapene til to stoffer kan variere bare med en liten forskjell i strukturformelen. Stoffene har helt ulike egenskaper, som ledeevne, kokepunkt, hvilke stoffer de reagerer med, og mye mer. Da kan du jo bare tenke deg hvor mye man kan gjøre når en erfaren hånd har kontrollen.

Økt effektivitet reduserer kostnader

Nanoteknologi handler ikke bare om å finne opp nye ting, men også å virkelig forbedre den teknologien som allerede eksisterer. Noe av det fantastiske med nanoteknologi, er at forskningen på dette feltet bidrar til nye måter å gjøre ting på. Dette fører til at ting kan gjøres mer effektivt, hvilket gjør det mindre energikrevende. Dette betyr at vi får prosesser som koster oss mindre, og som også sparer miljøet for unødvendig bruk av energi.

Det er altså helt klart av nanoteknologien er viktig for samfunnet vårt. Denne teknologien tilbyr en helt unik mulighet til å gå inn i molekylenes verden, og på den måten kunne endre og forbedre en hel rekke egenskaper. Nanoteknologien effektiviserer prosesser og sparer både lommeboka og miljøet for store kostnader. Kan man egentlig ønske seg så mye mer?