Nanoteknologi – hva er egentlig det?

Du har sikkert hørt om nanoteknologi, men vet du hvordan det egentlig er og hvor utviklingen av dette står i dag? I denne korte artikkelen skal vi prøve å gi deg noen av svarene på disse spørsmålene. Nanoteknologi handler om på mest effektiv måte utnytte egenskaper som stoff, molekyler eller til og med atomer har. Da snakker vi om egenskaper som har mye større avvik enn fra større strukturer av det samme stoffet. Nanopartikler er et eksempel på dette.

Hvis vi for eksempel tar for oss en ren sølvklump, har det som kalles nanosølv helt andre egenskaper enn selve sølvklumpen har. For eksempel kan det være slik at disse nanopartiklene fra sølvet har egenskaper som kan utrydde visse typer bakterier som finnes på vaskeservanten, klærne eller i kjøleskapet ditt.

Nanopartikler – en del av hverdagen vår

Vår kommersielle verden styres utvilsomt av to ting: Utviklingen av produkter og teknologi. I og med at vi mennesker, i dette tilfellet, har en naturlig frykt for bakterier, er det forholdsvis enkelt å introdusere et slikt positivt produkt til de fleste mennesker. Etter at det er gjort, vil nanopartikler fra sølv bli akseptert som en del av vår hverdag. Dette, selv om vi egentlig ikke trenger det.

Usikkerhet om helserisikoen ved nanoteknologi

Det er fremdeles usikkert om hvilke helsemessige konsekvenser nanopartikler med påfølgende teknologi kan ha på oss mennesker.

Ettersom denne teknologien, på samme måte som med KI (Kunstig Intelligens) er helt på nybegynnerstadiet, er det umulig å forutse hva dette eventuelt kan skape av negative konsekvenser for menneskeheten.

Forskningen på nanopartikler fortsetter

En ting er derimot helt sikkert: det vil være både fordeler og ulemper med dette. Både hvilke verktøy som brukes og nivået på kompetanse blant de som arbeider med denne teknologien må være gjenstand for høye forventninger og krav. For at vi virkelig skal kunne forstå hvilke muligheter som ligger i nanoteknologi, må det høstes inngående kunnskap om hvordan vår verden virker på et nanostadium.